Regulament Campanie promotionala „CONCURS SONY”

 

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei “Concurs SONY” S.C. SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Adresa: Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 33, bl. M4, Sc.1, et. 4, apt. 18, sector 3., înregistrată la Registrul Comerţului cu CIF: RO 17290596 (denumită în cele de mai jos şi “Organizatorul”).

Campania promotional “Concurs SONY” (denumita in continuare „Campania” sau „Campania promotionala”) se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

ARTICOLUL 2. LOCUL, SCOPUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se va desfasura in perioada 13.08.2013- 01.09.2013 pe blogul Imperatortravel, https://www.imperatortravel.ro si are drept scop popularizarea aparatelor de fotografiat SONY.

Campania promotionala este organizata si se va derula pe intreg teritoriul Romaniei.

 

ARTICOLUL 3. CONDITII DE PARTICIPARE

Campania promotionala este accesibila tuturor persoanelor fizice in varsta de peste 18 ani, rezidente in Romania, care acceseaza adresa web https://www.imperatortravel.ro/ si raspund la intrebarile publicate .

Nu au dreptul de participare la aceasta campanie angajatii societatii SMARTPOINT CONSULTING SRL, blogului Imperatortravel si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati / surori, sot / sotie, rude pana la gradul IV).

Participarea la aceasta Campanie promotionala are valoare de acceptare neechivoca, expresa si integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

 

ARTICOLUL 4. MECANISMUL DE CONCURS

Orice persoana care doreste sa participe la concurs trebuie sa acceseze pagina https://www.imperatortravel.ro/, si sa raspunda la intrebarile publicate.

Castigatorul va fi stabilit prin extragere electronica, utilizand www.random.org , dintre toti participantii care se conformeaza acestui Regulament.

 

ARTICOLUL 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiul campaniei promotionale se va da o singura data. Rezultatul se va da in intervalul 06.09 – 10.09.2013.

Premiul consta intr-un aparat foto Sony HX50.

Valoarea totala a premiului, este de 1500 lei.

Nici unul dintre premiile oferite in cadrul campaniei nu pot fi preschimbate in bani si nu pot fi transferate unei alte persoane.

 

ARTICOLUL 6. PROCEDURA STABILIRII CASTIGATORILOR

Castigatorul va fi stabilit prin extragere electronic, utilizand site-ul www.random.org de catre Cezar Dumitru, de la Imperator Travel, dintre toti participantii care se conformeaza acestui Regulament. Castigatorul va fi anuntat pe pagina de Facebook a Imperator Travel Blog si va fi informa pe mail. Castigatorul trebuie sa confirme acceptare premiului in termen de 3 zile lucratoare de la anuntare.

 

ARTICOLUL 7. REGULAMENTUL

Regulamentul promotiei poate fi consultat pe www.imperatortravel.ro

 

ARTICOLUL 8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul- SMARTPOINT CONSULTING SRL – se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice natura in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

ARTICOLUL 9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

 

ARTICOLUL 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului cu conditia prealabila a anuntarii publicului pe blogul www.imperatortravel.ro

 

ARTICOLUL 11. DIVERSE

Prin inscrierea la campania “Concurs SONY” participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
ARTICOLUL 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Inscrierea la promotie in scopul participarii prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia, inclusiv in ceea ce priveste publicarea datelor de identitate, organizatorul urmand a respecta dispozitiile Legii nr. 677 / 2001.

Prezenta promotie se deruleaza in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Toate persoanele carora le este adresata aceasta promotie isi pot exercita fata de operator oricare dintre drepturile ce le sunt conferite in acest sens de Legea nr.677/2001, articolele 12-15, dar fara a se limita la drepturile mentionate de aceste articole:

L 677/2001 – ART. 12

 

 


Destinatii

Pin It on Pinterest